0497 - 645751 tandartsnowak@gmail.com }man t/m don. 8.15- 16.45 vrij. 8.15-14.45

Klachten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Vragen of klachten?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wat kunt u doen?

  1. Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de balie, zodat de tandarts tijd voor u kan maken.
  2. U kunt ook kijken op  Allesoverhetgebit.nl of uw vraag daar beantwoord kan worden. Of win telefonisch advies in bij het  Tandheelkundig Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) , tel. 0900 202 5012.
  3. Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de  K.N.M.T., de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
  4. Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg klik hier Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op  Allesoverhetgebit.nl . Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt  (T.I.P.), tel. 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

De K.N.M.T. klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.