0497 - 645751 tandartsnowak@gmail.com }man t/m don. 8.15- 16.45 vrij. 8.15-14.45

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V. z siedzibą w Reusel i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 51716100.

Szanujemy twoją prywatność. Tandartsenpraktijk J.F. Nowak dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zagwarantować Ci prywatność a informacje, które nam przekazujesz, traktuje jako poufne. Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności. W naszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o sposobie, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi.

 

Kategorie danych osobowych

Korzystając ze strony internetowej i dostępnych w niej usług, pozostawiasz nam pewne informacje. Dzieje się tak również w naszej praktyce w ramach realizacji umowy leczenia. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały nam przekazane bezpośrednio lub co do których jest jasne, że zostały nam przekazane do przetwarzania.

W zależności od usługi, z której korzystasz, możemy potrzebować od Ciebie następujących danych:

 • imię i nazwisko oraz adres;
 • płeć;
 • adres e-mail;
 • Numer telefonu
 • informacje dotyczące Twojego zdrowia;
 • Nazwę Twojego ubezpieczyciela zdrowotnego;
 • Nazwę innych Twoich pracowników służby zdrowia;
 • czas wizyty;

 

Podstawa przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami, na przykład w celu przesłania potrzebnych informacji. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, a dokładniej dane dotyczące zdrowia na podstawie umowy o leczenie, którą zawarłeś z nami jako pacjent. Przestrzegamy przepisów prawnych, w tym tajemnicy zawodowej. W tym kontekście przetwarzamy również Twoje dane (w tym numer telefonu komórkowego) w celu wystawiania faktur przez Infomedics  i / lub do deklaracji wykonywanych przez nas zabiegów, zgodnie z przepisami prawa. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie, takim jak informowanie o bieżących wydarzeniach lub zmianach w naszych usługach i zapewnianie jakości. Dane takie jak imię i nazwisko, telefon i adres e-mail mogą czasami być wykorzystywane do rejestrowania i rozpatrywania skarg i / lub wniosków od Ciebie jako pacjenta w związku z Twoimi prawami do prywatności. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje rejestrację, przechowywanie, wykorzystywanie i przeglądanie danych osobowych.

 

Cele przetwarzania danych

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 • Utworzenie konta w celu rejestracji w gabinecie;
 • Aktualizowanie dokumentacji medycznej;
 • Umawianie się na spotkania;
 • Przeprowadzenie zabiegu;
 • utrzymanie wskazanych przez Ciebie preferencji;
 • Wysyłanie e-maili z przypomnieniem
 • Ulepszanie naszych usług
 • Wykonywanie innych usług, o które prosiłeś (np. kierowanie do lekarzy specjalistów)

 

Kamera w poczekalni

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników w poczekalni prowadzony jest monitoring. Te obrazy są przechowywane przez maksymalnie 4 tygodnie. W wypadku dojścia do incydentu, obrazy z kamery będą przechowywane do czasu rozwiązania sprawy.

 

Udostępnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim

W zasadzie udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Przekazywanie danych bez Twojej zgody ma miejsce, jeśli jest to konieczne, aby móc wykonać umowę między Tobą a nami, na przykład w przypadku fakturowania za pośrednictwem Infomedics lub za pośrednictwem Twojego ubezpieczyciela zdrowotnego lub jeśli wymaga tego obowiązek prawny.

 

Dostawcy / osoby trzecie

Jeśli zawierasz umowę z naszą praktyką i / lub świadczysz usługi, zarejestrujemy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail i stanowisko w firmie, aby celu kontaktu. Przechowujemy te informacje dla bieżących i przyszłych dostaw lub usług.

 

Okresy przechowywania danych

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że jest to wymagane przez obowiązek prawny. Do przechowywania Twoich danych medycznych korzystamy z ustawowego okresu przechowywania wynoszącego 20 lat od ustawy o umowach leczenia (dalej: WGBO). Oprócz WGBO bierzemy również pod uwagę okresy przechowywania wynikające z innych przepisów. W przypadku danych finansowych, takich jak dane dotyczące płatności, stosujemy ustawowy obowiązek przechowywania ich przez 7 lat.

 

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby jak najlepiej chronić Twoje dane. Polityka prywatności została opracowana i wdrożona w praktyce.

 

Odnośniki do stron internetowych (aktywne linki)

Aby służyć Państwu pomocą, umieściliśmy w naszych witrynach odniesienia do przydatnych stron internetowych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kiedy odwiedzasz te strony, obowiązują w nich warunki zawarte w oświadczeniu o ochronie prywatności tych właśnie stron. Zalecamy przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności odwiedzanych stron przed dalszym korzystaniem z nich.

 

Twoje prawa

Jeśli przekazałeś nam dane osobowe, przysługują Ci różne prawa, z których możesz skorzystać. Masz prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia. Możesz również zażądać od nas przeslania Twoich danych Tobie lub innej osobie albo możesz ograniczyć przetwarzanie danych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu (części) swoich danych. Ponadto zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Możesz zgłosić nam swoją prośbę, wysyłając e-mail na adres tandartsnowak@gmail.com lub kontaktując się z nami telefonicznie: 0497-645751.

 

Składanie skarg do holenderskiego organu ochrony danych

W przypadku, gdybyś nie był zadowolony ze sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, możesz złożyć skargę w tej sprawie do holenderskiego organu ochrony danych. Dane kontaktowe holenderskiego organu ochrony danych można znaleźć tutaj: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. O tych zmianach będziemy informować na stronie www.tandartsnowak.nl. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tego oświadczenia, aby być świadomym wszelkich zmian.

 

Nasze dane kontaktowe

Masz jakieś pytania lub uwagi po przeczytaniu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności? Możesz skontaktować się z nami w tej sprawie, wysyłając e-mail na adres tandartsnowak@gmail.com. Możesz również napisać list:

Tandartsenpratkijk J.F. Nowak B.V.
Lensheuvel 1 s
5541BA Reusel